-

Baran Rewîtiya Şevê

HER ŞEW LI SER RADYOYA WE BARAN BI BERNAMA REWÎTİYA ŞEVÊ BI WEREYE..